Financiële hulp bij sociale, culturele en sportieve activiteiten

Wat is socio-culturele participatie?

Naar een concert gaan, lid worden bij een sportvereniging, … is voor veel mensen te duur. Personen met financiële problemen of een beperkt inkomen kunnen bij het OCMW een tussenkomst vragen om deel te nemen aan deze socio-culturele activiteiten. Deze tussenkomst heet socio-culturele participatie.

Wie behoort tot de doelgroep?
• Gerechtigden op leefloon of op de equivalent financiële hulp en de kinderen die zij ten laste hebben.
• Personen tewerkgesteld in het kader van art 60§7 van de organisatie wet en de gezinsleden die zij ten laste hebben
• Personen (en hun gezinsleden) die in schuldbemiddeling zijn en die een leefgeld overhouden dat ten hoogste gelijk is aan het bedrag van het overeenstemmend leefloon
• Gebruikers van de dienstverlening van OCMW Asse die na betaling van de maandelijkste vaste kosten (huur, hypothecaire lening, energie, medische kosten) een bedrag overhouden dat ten hoogste gelijk is aan het bedrag van het overeenstemmend leefloon

Welke activiteiten komen in aanmerking?
• Het lidmaatschap bij een sportclub
• Inschrijvingsgeld bij de muziek- of kunstacademie
• Uitzonderlijke schoolkosten (bv. Bosklassen)
• Uitstappen en toegangsticketten voor recreatieparken
• Culturele of sportieve activiteiten
• Initiatieven die de digitale kloof verkleinen

Commerciële initiatieven komen niet in aanmerking. Bij verenigingen of sportclubs buiten de gemeente Asse dient te worden aangetoond dat de vereniging is aangesloten bij een erkende overkoepelende organisatie en dat de vereniging een Nederlandstalig karakter heeft.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?
De tussenkomst beperkt zich tot € 100 per persoon per jaar en € 400 per gezin per jaar.
Bij de aankoop van een gerecycleerde computer bedraagt de tussenkomst € 100 per persoon en gezin.

Contact en openingsuren

Open
Maandag tot vrijdag van 08.30 uur tot 11.30 uur
en in de namiddag op afspraak

Adres Gasthuisstraat 2, 1730 Asse

02 452 80 67
socialedienst@asse.be