Gezondheidskosten

Het OCMW kan tussenkomen in de medische, paramedische of farmaceutische kosten bij personen met een beperkt inkomen.
Zo’n tussenkomst is afhankelijk van de noden van de hulpvrager en kan een verschillende invulling hebben:
– het betalen van de remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft;
– het betalen van medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomst;
– het betalen van bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft;
– het betalen van kosten voor anticonceptie.  

Onder paramedische kosten wordt (onder meer) verstaan: kinesitherapie, behandeling bij psycholo(o)g(e), orthodontie, aankoop bril, kunstgebit,….
Wanneer u uw paramedische kosten niet zelf kunt betalen, kunt u steeds een tussenkomst aanvragen aan het OCMW.
De maatschappelijk werk(st) er verricht na de aanvraag een sociaal en financieel onderzoek. Op basis van dit onderzoek bepaalt het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst het bedrag van de tussenkomst. Het BCSD beslist eveneens over de terugvorderingsmodaliteiten van de verleende hulp. 

Wie komt in aanmerking voor een tussenkomst?

U bent behoeftig en niet in staat om de paramedische kosten zelf te betalen;
U moet in het bezit zijn van een voorschrift of attest waaruit blijkt dat de paramedische zorgen hoogstnoodzakelijk zijn;
Enkel de persoonlijke oplegkosten worden desgevallend ten laste genomen.

Contact en openingsuren


Open OCMW Asse
Maandag tot vrijdag van 08.30 uur tot 11.30 uur
en in de namiddag op afspraak

Adres
Gasthuisstraat 2, 1730 Asse

02 452 80 67
socialedienst@asse.be