Opvoedingsondersteuning CKG

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) biedt ondersteuning bij de opvoeding van kinderen. Als je een probleem of vraag hebt, kan je die aan het CKG stellen. Afhankelijk van jouw vraag, wordt er bekeken welke hulp er kan geboden worden. Er wordt hierbij rekening gehouden met de specifieke problemen, de concrete situatie in jouw gezin en de minst ingrijpende aanpak voor je kind.

Het hulpaanbod van een CKG bestaat meestal uit mobiele begeleidingen, ambulante pedagogische trainingen, ambulante opvang en/of residentiële opvang.
Je kan steeds terecht op de website van het CKG in jouw buurt om het aanbod te leren kennen.