School- en studietoelage

De vroegere ‘school- en studietoelage’ van de Vlaamse overheid is geïntergreerd in het Groeipakket. Voor kleuters, lager en secundair onderwijs moet je geen aanvraag meer indienen. Als je in aanmerking komt, ontvang je de toelage automatisch. 

Heb je vragen over je eventuele schooltoeslag? Neem dan contact op je uitbetaler. Dit kan je terug vinden op de website van Groeipakket